Onze partner

Sinds 2003 zet  Pamir zich voor de positieverbetering van Afghaanse Vluchteling in Nederland. In het kader van de bevordering van het integratie en participatieproces, realiseert en stimuleert Pamir landelijk projecten en activiteiten op het terrein van informatie voorziening aan haar achterban, bevordering van communicatie binnen haar achterban, en bevordering van functioneren en de levensvatbaarheid van de eigen organisatie. Pamir baseert zich op democratische uitgangspunten.    

 

Pamir heeft ten doel om Afghaanse vluchtelingen in alle facetten van de Nederlandse samenleving te doen participeren en waar mogelijk ook in Europa. Ook beoogt Pamir een rechtvaardige en humanitaire opvang van Afghaanse vluchtelingen in Nederland te creëren. Waar mogelijk wordt dit ook op internationaal gebied uitgebreid. Als laatste bevordert Pamir de participatie van Afghaanse vluchtelingen en (non) gouvermentele instanties in het democratiseringsproces en wederopbouw van Afghanistan.

 

 

We werken samen met