Pamir

Diversiteit is de kracht van samenleven

Onze missie

Sinds 2003 zet Pamir zich voor de positieverbetering van Afghaanse Vluchteling in Nederland. Pamir is er voor alle Afghanen ongeacht religieuze of etnische achtergrond. In het kader van de bevordering van het integratie en participatieproces, realiseert en stimuleert Pamir landelijk projecten en activiteiten op het terrein van informatie voorziening aan haar achterban.

Thema's

Zaterdag 26 september, 18:00 -19:30 in Amsterdam

VAAO organiseert samen met IntEnt informatiebijeenkomst om u op de hoogte te stellen van de kansen en mogelijkheden om in Afghanistan te ondernemen. Heeft u altijd gewild om in Afghanistan uw eigen...

Discussiecafe De Nieuwe Amsterdammers

Zaterdag 11 april van 18.00 uur tot 21.30 uur De gemeente Nijmegen wil dat ouders niet helemaal meer vrij zijn in de schoolkeuze voor hun kind. Als zij hun kind bij een centraal aanmeldpunt opgeven...

Afghanistan voor ondernemmers

Zaterdag 26 september, 18:00 -19:30 in Amsterdam VAAO organiseert samen met IntEnt informatiebijeenkomst om u op de hoogte te stellen van de kansen en mogelijkheden om in Afghanistan te...

Gallery

Verboroen Liefde Hoofddorp 2020

Op vrijdag 14 februari jl. organiseerde Stichting Pamir in samenwerking met  vluchtelingenorganisaties) op de dag van de liefde (Valentijsdag) een bijeenkomst over verborgen liefde in Hoofddorp.

Op de bijeenkomst waren ruim 80 personen aanwezig met verschillende etnische en culturele achtergronden. 

Centraal in de bijeenkomst stond het thema verborgen liefde. In veel vluchtelingen en migranten gemeenschappen kunnen net als bij vele anderen menen verliefd worden op elkaar. Echter in deze gemeenschappen is het de vrouw verboden om haar liefde kenbaar te maken of er met anderen over te praten. Doet zij dit wel dan kan dat consequenties voor haar hebben en sommige gevallen worden bestempeld als een slechte vrouw. Mannen echter wel hun liefde kenbaar maken.
De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van Stichting Pamir de heer Rahim die alle bezoekers welkom heette en verheugd was dat zoveel mensen waren gekomen en dat vooral veel vrouwen aanwezig waren. Hij nodigde de aanwezigen uit om met elkaar in gesprek te gaan over dit niet gemakkelijke onderwerp en vroeg mensen ook goed naar elkaar te luisteren. De bijeenkomst begon met een aantal spreker die hun ervaringen deelde en er werden een aantal gedichten voorgedragen. De laatste spreker was een docent Nederlands die een verhaal hield over liefde en huwelijk door de jaren heen en water bij de liefde en huwelijk allemaal komt kijken. Hierna was er een heerlijke multiculturele maaltijd waarin aan gemengde tafels verder over het thema werd gesproken.
Na de maaltijd vond er een levendige discussie plaats onder voorzitterschap van de heer Rahim tussen mannen en vrouwen over liefde en huwelijk, de ongelijkheid in de verborgen liefde waarin mannen meer kansen kregen zich te uiten en wat vrouwen en mannen van elkaar verwachten in het huwelijk. Vrouwen gaven onder meer aan dat zij geen bediende zijn en meer gerespecteerd willen worden. Het was een uitermate levendige discussie waarin met name de vrouwen zich heel duidelijk lieten horen zonder dat dit tot een escalatie leidde.
Na afloop van de discussie was er nog ruimte om verder met elkaar te verder te praten, netwerken. Dit allemaal onder het genot van een drankje en heerlijke muziek waarop volop gedanst werd.

Referenties

Lorem ipsum dolor sit amet
Samenwerking tussen mensen met heel verschillende achtergronden kan tot slot bijdragen aan het gevoel van ‘samen de schouders eronder’, aan het versterken van een wij-gevoel. Niet langer met de rug naar de ander staan, maar toenadering zoeken. Juist in een tijd van polarisatie is zo’n aanpak meer dan nodig.
Parwin zamani
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Dui vivamus arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis.

George Flavius
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Dui vivamus arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis.

Peter Oliver
Medewerkers
0
Leden
0
Projeten
0
Test
0