Discussiecafe De Nieuwe Amsterdammers

Zaterdag 11 april van 18.00 uur tot 21.30 uur

De gemeente Nijmegen wil dat ouders niet helemaal meer vrij zijn in de schoolkeuze voor hun kind. Als zij hun kind bij een centraal aanmeldpunt opgeven.

Studieweekend ( 25 en 26 april 2009)

Samenwerking en dialoog zijn onmisbare ingrediënten voor het oplossen van maatschappelijke problemen Pamir organiseert in samenwerking met VAAO op 25 en 26 april een studieweekend voor bestuursleden van Afghaanse organisaties in Nederland. Doel van dit studieweekend is om de samenwerking tussen Afghaanse organisaties in Nederland te bevorderen en de problematiek van Afghaanse gemeenschap in Nederland in kaart te brengen. Hoewel Afghanen in Nederland geen lange geschiedenis achter de rug hebben, hebben zij toch in korte tijd tientallen organisaties opgericht. Ieder werkt op z’n eigen manier aan de belangenbehartiging van de Afghaanse gemeenschap in Nederland. Er is dus al veel kennis en ervaring voorhanden. Het komt echter zelden voor dat Afghaanse organisaties werken aan een gezamenlijke aanpak Dat veel Afghaanse organisaties liever gescheiden opereren, is niet zo verwonderlijk. De jarenlange oorlog in Afghanistan heeft niet alleen het land in materiële zin verwoest, maar heeft ook de bevolking diep in haar ziel geraakt. Er zijn scheuren langs etnische, religieuze en politieke lijn ontstaan. Het onderlinge wantrouwen is gegroeid. Mensen zien elkaar vaak niet meer staan, ook niet in Nederland. Samenwerken en de dialoog aangaan, hoe moeilijk dat in het begin ook valt, kan de sleutel tot de oplossing zijn. Een dialoog kan echter pas op gang komen als iedereen bereid is om met elkaar om te gaan op gelijkwaardige basis en zich open te stellen voor andere meningen en overtuigingen. Ben je bereid om met anderen samen te werken en ben je geïnteresseerd in meningen die wellicht ver afstaan van wat je zelf denkt? Deel je daarnaast graag je kennis en ervaring met anderen?Vul dan bijgevoegd aanmeldingsformulier in en stuur het naar Nasir Rahim: rahim.n@pamironline.eu. Je ontvangt dan tijdig per post de uitnodiging en het programma.

Wil je eerst telefonisch nog wat meer informatie? Bel dan 06-269 506 53 (Nasir Rahim).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *